Journalist | Skribent

Lotta Dinkelspiel


Affärsvärlden, Vision, Finansvision, Radio Stockholm
Jag arbetar som journalist och skribent med fokus på näringsliv och företagande. Jag skriver i huvudsak längre reportage och personporträtt, men även böcker och affärsplaner på uppdrag av kunder. Under våren 2009 skrev jag exempelvis en bok om Silviahemmet, på uppdrag av företagets styrelse.
 
Sedan 2006 har jag arbetat för tidningen Affärsvärlden. Dessförinnan arbetade jag för de Stenbeckägda tidningarna Finansvision och Vision. Jag var även ett kortare tag på Radio Stockholm.

Innan jag började arbeta som journalist var jag verksam i finansbranschen. Jag arbetade på Aros Securities Corporate Finance avdelning, där uppgiften var att fungera som rådgivare vid kapitalanskaffningar och företagsförvärv.
Mellan 2003 och 2010 tillbringade jag vintersäsongen i Hemavan/Tärnaby och har fortfarande en nära anknytning dit.